Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op het moment dat de verzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt ten gevolge van een ongeval.

Met een ongeval wordt bedoeld ‘een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood’. Bij een ongeval kan dan gedacht worden aan een aanrijding, maar ook aan een spierscheuring door een overtreding van een tegenstander tijdens een voetbalwedstrijd of vallen van een keukentrapje.

Een ongevallenverzekering is een zogenoemde ‘sommenverzekering’, wat inhoudt dat het uit te keren bedrag zo goed als vast staat, er wordt niet gekeken naar wat de daadwerkelijke schade is of wie schuldig is. Er wordt een vast bedrag uitgekeerd bij overlijden en een te bepalen bedrag bij invaliditeit. Bij invaliditeit wordt namelijk gekeken naar de mate van invaliditeit. Als je je pink zou verliezen krijg je minder uitgekeerd dan dat je een dwarslaesie zou oplopen.

Invaliditeit is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt. Kom je in een rolstoel terecht ben je voor de ongevallenverzekering 100% invalide, maar voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering lang niet altijd 100% arbeidsongeschikt.

Vragen stellen?

Heb je een vraag, opmerking of wil je graag meer informatie over een van onze diensten? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande contact formulier.

Oliekan Financiele Diensten

Oliekan Financiele Diensten

Normaal gesproken reactie binnen 4 uur

I will be back soon

Oliekan Financiele Diensten
Begin een gesprek via:
chat